A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Kiadvány megnevezése: BÖHÖNYÉRŐL RÓLUNK-NEKÜNK

Kiadó neve és címe: Böhönye Község Önkormányzata,

8719 Böhönye, Fő utca 26.

Főszerkesztő: Dr. Savanyó Józsefné

 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Gazdálkodó szervezet neve: Böhönyéért Építményüzemeltető, Zöldterület-kezelő Nonprofit Kft.

Székhelye: 8719 Böhönye, Fő utca 28.

Elérhetősége:

Postai címe: 8719 Böhönye, Kölcsey Ferenc utca 19.

Elektronikus levélcíme: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Főtevékenység: Építményüzemeltetés

Képviselőjének neve: Dornacker Gyula

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Böhönye Község Önkormányzata 100 %

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

  Adat Frissítés Megőrzés
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Önkormányzatunkra nem vonatkozik

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

 Magyar Államkincstár (gov.hu)

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Kiadvány megnevezése: BÖHÖNYÉRŐL RÓLUNK-NEKÜNK

Kiadó neve és címe: Böhönye Község Önkormányzata,

8719 Böhönye, Fő utca 26.

Főszerkesztő: Dr. Savanyó Józsefné

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

 

Elérhetőségek

Cím:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Levelezési cím:

7401 Kaposvár, Pf. 281.

Telefon:

(82) 502-600 

Fax:

(82) 502-603

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

 


 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Hivatalvezető: Dr. Hornung Judit Jegyző (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Jegyzője)

Adóügyi Ügyintéző: Kalocsai József

Anyakönyvvezető: Majzik-Barta Zsuzsanna

Igazgatási és munkaügyi ügyintéző: Varga Barbara

Szociális Ügyintéző: Bencze Judit

Titkárság: Gaálné Horváth Piroska

Gazdasági vezető: Gulyás Anita

Pénzügyi Ügyintézők: Ács-Jebektor Józsefné, Nagy-Francsics Anita, Koleszár Réka, Kalló Henrietta

Pályázati és Önkormányzati referens: -

Hivatalsegéd, takarító: -

Az Önkormányzat Képviselő-testülete:

Polgármester: Zsoldos Márta Piroska

Alpolgármester: Dr. Savanyó Józsefné

                          

Képviselők:

Kovácsné Balogh Éva

Molnár Zsolt

Dr. Savanyó Józsefné

Szabó Renáta

Takács Ferenc Balázs

Tóth Gábor

Gazdálkodó szervezet neve: Böhönyéért Építményüzemeltető, Zöldterület-kezelő Nonprofit Kft.

Székhelye: 8719 Böhönye, Fő utca 28.

Elérhetősége:

Postai címe: 8719 Böhönye, Kölcsey Ferenc utca 19.

Elektronikus levélcíme: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Főtevékenység: Építményüzemeltetés

Képviselőjének neve: Dornacker Gyula

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Böhönye Község Önkormányzata 100 %

 

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje

 

Hétfő

08.00.12.00

13.00-16.00

Teljes körű

Kedd

szünnap

szünnap

Szerda

08.00-12.00

13.00-17.00

Teljes körű

Csütörtök

szünnap

szünnap

Péntek

08.00-12.00

teljes körű

 

A polgármester ügyfélfogadási rendje:

Hétfő

08.00-10.00

 

Szerda

08.00-10.00

 

 

A jegyző ügyfélfogadási rendje:

Szerda

08.00-12.00

13.00-15.30

Teljes körű

 

Marcali Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási rendje:

 

 

 

A Marcali Járási Hivatal nevében ezúton tájékoztatom Önt, hogy Kameráné Salekovics Margit települési ügysegéd nyugállományba vonulása miatt 2023. május 1. napjától a járás illetékességi területéhez tartozó településeken a települési ügysegéd ügyfélfogadása ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

 

További ügyintézésre a Marcali Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán, 8700 Marcali, Petőfi u. 14. sz. alatt van lehetőség az alábbi időpontokban:

    Hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00

    Kedd: 8:00 - 12:00

    Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00

    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

    Péntek: 8:00 - 12:00

 

 

Rendőrkapitányság Marcali Böhönye Rendőrőrs

Körzetimegbízott neve

Telefonszáma

Fogadóóra helye

Fogadóóra ideje

Működési körzet

Kuti  Dezső r.őrm.

20/285-70-18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönye, Kossuth L.u.8.

minden hónap páratlan csütörtök 10.00-11.00 óra között

Böhönye

 

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Letöltés

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

 

Böhönyei képviselő-testület tagjai:

Zsoldos Márta Piroska

Polgármester

Dr. Savanyó Józsefné

Alpolgármester

Kovácsné Balogh Éva

Képviselő

 Molnár Zsolt

Képviselő

Szabó Renáta

 Képviselő

Takács Ferenc Balázs

 Képviselő

Tóth Gábor

Képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pénzügyi- és Ügyrendi  Bizottság:

Molnár Zsolt

elnök

Tóth Gábor

bizottság tagja

Beck Zoltán Lajos

bizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság:

Takács Ferenc Balázs

elnök

Szabó Renáta

bizottság tagja

Beck Zoltán Lajos

bizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális Bizottság:

Kovácsné Balogh Éva

elnök

Szabó Renáta

bizottság tagja

Tóth Mihályné

bizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím.

 

Központi fax szám: 85/522-005

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Központi fax szám: 85/522-005

e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hivatalvezető: Dr. Hornung Judit Jegyző (Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Községek Jegyzője)

Elérhetősége: 85/522-004/2, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zsoldos Márta Piroska Polgármester

Elérhetősége: 85/522-004/12, 30/640-6377,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Név

E-mail

Telefonszám+mellék

Adóügyi Ügyintéző: Kalocsai József

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/6

Anyakönyvvezető:

   

Gazdasági vezető: Gulyás Anita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/9

Munkaügyi-ügyintéző:  Varga Barbara

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/6

Szociális Ügyintéző: Bencze Judit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/5

Titkárság: Gaálné Horváth Piroska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/5

Pályázati referens:

   

Pénzügyi Ügyintéző: Ács-Jebektor Józsefné

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/9

Pénzügyi Ügyintéző: Koleszár réka

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/3

Pénzügyi Ügyintéző: Kalló Henrietta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

85/522-004/7

Pénztár: Nagy-Francsics Anita

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

85/522-004/8

 

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com