2021 Március havi hírlevél

 

 

Kedves Böhönyei Lakosok!

 

A közelgő húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe.

Sokunk számára erős a hit, hogy a „legmélyebb gödörből” is van kiút, van remény, van feltámadás.

 

A koronavírus járvány harmadik hulláma drámaian tetőzik. Reméljük, hogy az oltás „kiút” lesz mindannyiunk számára.

Aki nem tudott regisztrálni, de szeretne, annak papír alapon is van lehetősége. Eljuttattuk minden családhoz a jelentkezési lapot, a kitöltésben segítségünket felajánlva.

 

Tájékoztatásul közöljük: a marcali kórházban már két oltópont működik, egyik a korábbi helyén a főépület második emeletén, a másik pedig  a kastély épületben. Az eligazodást hétfőtől katona is segíti a kórház területén. A háziorvosoknál szintén ütemezetten zajlik az oltás.

 

Köszönjükmindazoknak a fáradozását, áldozatos munkáját, akik nap, mint nap helytállnak e veszélyhelyzetben, amely tartást, kitartást, felelősségvállalást, áldozatvállalást követel tőlük, tőlünk egyaránt.

 

Az első negyedév önkormányzati intézkedéseit folyamatosan nyomon követhették.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a településünk kamerával védett községlett, mivel 20 kamera figyeli a napi történéseket a fontosabb helyeken. A rendszer természetesen bővíthető.

Helyszínek:Fő utca 124., Fő 31., Ady u. 4., Széchenyi u. 3., Vásártér u. 2., Ady u. 43., Temető.

 

A „Szociális földprogram”keretében 118 család illetve egyén kapott vetőmag-csomagot, ezzel segítjük kiskertjük megművelését.

 

Településünk tavaszi virágosításáta héten elkezdjük, reméljük, kedvet kapnak Önök is lakókörnyezetük tavaszi szépítéséhez, megújításához.

Idén ismét meghirdetjük a „Gondozott, virágos porta” elnevezésű felhívásunkat, várva és elismerve a szebbnél szebb előkerteket, portákat.

 

Önkormányzatunk szívesen ajánlja két közművesített telkét az Árpád utcábanmegvételre, lakóingatlan beépítésére, ezzel is várva a Böhönyén letelepedni szándékozókat.

 

A tavaszi, hűvösebb időjárás még szükségessé tette 40 m3szociális tűzifavásárlását, a folyamatosan jelentkező igények miatt. Emellett önkormányzati területeinkről „tűzifát”, termelünk ki, ezzel készülve az őszi fűtési idényre is.

Igyekszünk továbbra is segítséget nyújtani az egyedi, nehéz élethelyzetben lévőknek, hozzánk fordulóknak.

 

Nagyon köszönjük a húsvéti térdekorációtönkormányzatunk nevében, amelyet a Sz.építők néhány tagja készített Veszprémi Beáta vezetésével.

 

Jegyzői tájékoztató, kérések:

 

 1. A település tisztaságára vonatkozóan, a tavasz közeledtével kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az ingatlanaik rendezettségére, gaz és gyommentesítésérefokozott figyelmet fordítsanak, valamint az ingatlanaik előtt lévő átereszek tisztántartásárólgondoskodni szíveskedjenek.

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületénekatelepülési hulladékgazdálkodásról és a köztisztasági előírásokról szóló 24/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet 39. §-a alapján:

 

(1) Az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni az ingatlan előtt, sarokingatlan esetén az ingatlan előtti és melletti:

a.) járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, valamint ha a járda mellett zöldsáv is van, vagy az ingatlan mellett csak zöldsáv van, úgy az úttestig terjedő teljes terület,

b.) nyílt árok és ennek műtárgyai, a víz hordalékát összegyűjtő műtárgyak kivételével – valamint a kérelmére engedélyezett és az általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról. Gondoskodni köteles a csapadékvíz nyílt árokban történő elfolyásának biztosításáról.”

 

 1. Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett a lakóingatlanok előtti közterületen lévő, esetenként a lakóházat vagy áramszolgáltatást veszélyeztető fák kivágásával kapcsolatban.

A közterületen lévő fák kivágására vonatkozó kérelmet a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, megjelölve a kivágandó fa fajtáját, mennyiségét és a kivágás okát. /Nyomtatvány ügyfélfogadási időben a hivatalban kérhető/.

Amennyiben a fa kivágása engedélyezésre kerül, a munka elvégezhető azzal, hogy a kivágott fa az önkormányzat tulajdonát képezi. Felhívom a figyelmet arra, hogy a kivágást követően a kérelmezőnek pótlási kötelezettsége áll fenn.

 

 1. A Covid-19 világjárvány ellenére is fontosnak tartjuk a hivatali ügyintézés folyamatos biztosítását. A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében azonban a veszélyhelyzet ideje alatt a telefonon, e-mailen történő ügyintézési lehetőség igénybevételét kérjük.

Sürgős, halasztást nem tűrő ügyben a személyes ügyintézés is biztosított. Ebben az esetben kérjük a biztonsági intézkedések maradéktalan betartását. /Távolságtartás, maszk használata/.

 

 

Áldott, szép húsvétot, jó egészséget, szebb tavaszt kívánok.

 

Böhönye, 2021. március 29.

 

 

Üdvözlettel:

 

Bors András                                                     Zsoldos Márta Piroska

jegyző                                                                   polgármester


 


 
 

 

Márciusi Polgármesteri Hírlevél

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Szeretném Önökkel ismét megosztani önkormányzatunk híreit, eseményeit, történéseit.

Pályázatainkról röviden:

 • Egyedi elbírálású pályázati sikerünknek köszönhetően egy új traktorbeszerzése van soron, szárzúzóval együtt, 10 millió forintértékben.

 • Elkészült a Forbáth utcai áteresz javítása, elkezdődik az árkok, átereszek tisztítása, a kátyúk „eltűntetése”.

 • A Szabadság utcai közkút felújításaés visszaállítása is megtörtént.

 • A DRV-től még a vízminőség javítását célzó víztisztítást kértünk, amit speciális mosókkal végeznek majd el.

 • A Fő utcai szolgálati lakás felújításátkezdtük el, a tető javítása a meglévő cserepünk felhasználásával oldódik meg.

 • Elkészült a „C” típusú sportpark, amelynek átadási ünnepségét május 1-én tartjuk; a testvértelepülési sporttalálkozó nyitányaként. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 • A leendőműfüves pálya műszaki bejárása szintén megtörtént. Az kivitelező kiválasztását követően kezdődhetnek a munkálatok. A kerítésépítésére is megvan már a kivitelező, az egyesület sikeres pályázatának köszönhetően.

 • Meghosszabbítódott a kedvezményes szennyvíz-rákötési akció04.30-ig. Kérem, éljenek a lehetőséggel.

 • Önkormányzati támogatási rendszerünkben március hónapban a felsőoktatási ösztöndíjakra pályázhatnak a hallgatók

 • Márciusi támogatás még a kiskert - program, azaz a vetőmag osztása,amely idén is 5000 Ft értékben egy alap- vetőmag csomagot jelent a jogosultaknak, ezzel is ösztönözve a kiskertjük megművelését, családjuk önellátását.

 • Bölcsődei projektünk abba a fázisba jutott, hogy a kivitelezők ajánlattétele van soron. Reméljük, egyéb „akadályok” már nem gördülnek a beruházás elkezdése elé, bár köztudott, hogy a nagyobb projektek előkészítése, megvalósítása éveket vett igénybe az előzőekben is.

 

A Digi-torony alapozásamegtörtént a Szőlőhegyen; önkormányzati telken; a felállításával javulnak a vételi lehetőségek és egyúttal hosszú távú bérlője, adófizetője lesz községünknek a cég.

 

Magyar Falu” pályázatonis fog indulni önkormányzatunk. A szolgálati lakások kialakítását emelném ki, amely az Ady utcai volt óvoda-ebédlő blokk teljes rekonstrukcióját tenné lehetővé. Az ott lévő két részlegünket, a térkő-gyártást, és a drótfonást áthelyeztük e miatt a Kommunális csoport telephelyére. A pályázatok megjelenését az I-III. negyedévre várjuk, és a fent említett célkitűzéseinket szeretnénk a 100 %-ban támogatott forrásból megvalósítani.

 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a közterületekre, félreeső helyekre hordott szemét„bántsa az Önszemét is”!Az illegális szemétlerakókkal, rongálókkal szemben a környezetünkre, településünk tisztaságára, rendezettségére csak együttes erővel ügyelhetünk, vigyázhatunk. Köszönjük segítségét, odafigyelését.

 

Szeretném a szervezőknek, közreműködőknek, egyesületi tagoknak, helyi alkotóinknak, intézményeknek, munkatársaimnak megköszönni a márciusi rendezvényeinken nyújtott értékes segítségüket, amellyel hozzájárultak programjaink sikeréhez. A Borbarátkör színvonalas jubileumi rendezvényei szintén elismerést érdemelnek. Gratulálunk.

A helyi alkotók tavaszi képzőművészeti tárlatafolyamatosan látogatható a Művelődési Házban, nyitvatartási időben.

Áprilisi rendezvényeinka következők:

 • 2019.04.11. Költészet Napja

 • 2019.04.15. Húsvéti játszóház

 • 2019.05.01. Sportmajális: Sokolovac – Böhönye futballmérkőzés

 

Jézus feltámadása hozzon nekünk örök békét és tiszta szeretetet!”

Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kívánok!

 

Böhönye, 2019.03.22.

Üdvözlettel:

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com