FELHÍVÁS!

Böhönye Község Önkormányzata

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT HIRDET!

 

 

A szemét nem bántja a szemét?”

Április 30. /péntek/10:00 órától

Gyülekező: az Egészségház udvarán

Esőnap: május 7. /péntek/,

kesztyű és zsák biztosítva lesz.

Várjuk egyesületek, intézmények, csoportok és magánszemélyek jelentkezését, visszajelzését: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 06/85/322-590;a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében tisztítsuk meg településünk utcáit, tereit, külterületeit, óvjuk meg együtt környezetünket.

Böhönye Község Önkormányzata

 

 


 


Tisztelt Hölgyem / Uram!


A beoltottak száma Magyarországon meghaladta a 3,5 milliót. Ez jelentős eredmény, de még nincs vége a vírus elleni küzdelemnek. Több millió adag vakcina érkezik Magyarországra, így a következő hat hétben meg tudjuk duplázni a beoltottak számát.

Az oltási program további gyorsítása érdekében elindult egy online időpontfoglaló oldal. Ezen minden regisztrált állampolgár egyszerűen és gyorsan foglalhat magának oltási időpontot.

Az időpontfoglaló honlapot az alábbi címen találja: www.eeszt.gov.hu

Ezen az oldalon kifejezetten a kórházi oltópontokon történő oltásra lehet időpontot foglalni az április 26. (hétfő), április 27. (kedd) és április 28. (szerda) napokra, Sinopharm vakcinával történő oltásra.

Az időpontfoglaló oldalon azok jelentkezhetnek, akik regisztráltak, és még nem kaptak oltást. Ezen az oldalon ellenőrizheti regisztrációja státuszát:

https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

A kórházi oltópontok mellett a háziorvosoknál is folytatódik az oltás. Tisztelettel arra kérjük, hogy ha már foglalt online időpontot a kórházi oltópontra, és ezt követően hívja Önt a háziorvos, akkor jelezze felé, hogy már van időpontja kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

Köszönjük, hogy Ön is beoltatja magát. Arra kérjük, győzzön meg erről másokat is! Az oltás életet ment.

Tisztelettel:

Kormányzati Tájékoztatási Központ


 


Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet


Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal


pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:


határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7 .) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:


1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok:


Költségvetési, pénzügyi gazdálkodási feladatok.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    Középfokú képesítés,
•    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon, Önkormányzati ASP rendszerben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    45/2012. (111.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•    végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,
•    nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
•    nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
•    nyilatkozat összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör legkorábban 2021. május 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bors András jegyző nyújt, a 30/559-2659 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1296/2021 valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
•    Elektronikus úton Bors András jegyző részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•    Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. április 9.
•    www.bohonye.hu - 2021. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bohonye.hu honlapon szerezhet.


 


Községi Önkormányzat Böhönye
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Községi Önkormányzat Böhönye
által működtetett kommunális csoportban megüresedett közalkalmazotti állás


egyéb ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.01-2022.04.30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8719 Böhönye, Bethlen Gábor utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános irodai és egyéb, intézményi feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

•    Középiskola/gimnázium,
•    magyar állampolgárság
•    cselekvőképesség
•    büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Mezőgazdasági vagy építőipari ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    szakmai önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
•    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska polgármester nyújt, a 30 6406377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Böhönye címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1297 /2021. , valamint a munkakör megnevezését: egyéb ügyintéző.
Elektronikus úton Zsoldos Márta Piroska részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül
Személyesen: Zsoldos Márta Piroska polgármester, Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 26 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•    Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. április 9.
•    www.bohonye.hu


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

 

 

Böhönye Község Önkormányzatának Polgármestere a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

 

A köztemető Böhönye Község Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező Böhönye 094 helyrajzi számonnyilvántartott, 2 ha 7420 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: köztemető).

 

A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, tíz éves időtartamra, 2021. május 1. napjától 2030. április 30. napjáig jön létre. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 

 1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;

 

 1. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;

 

 1. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;

 

 1. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

 

 1. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

 

A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket:

 1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.

 

 1. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját.

 

 1. Milyen módon kívánja biztosítani a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 17.§ (2) bekezdésében előírt egyenlő bánásmód követelményét?

 

 1. A közüzemi díjak viselésének módját.

 2. A temetőkben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.

 

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

 1. meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

 2. biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

 3. megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

 4. biztosítani a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;

 5. gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;

 6. megőrizni a nyilvántartó könyveket;

 7. tájékoztatni a temetőlátogatókat;

 8. kijelölni a temetési helyeket;

 9. elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;

 10. szükség szerinti rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;

 11. gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

 12. összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

 13. gondoskodni az ügyfélfogadásról;

 

Egyéb kikötések:

 1. Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.

 2. Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.

 3. Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.

 4. Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

 5. Az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.

 6. Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra - teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.

 7. Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.

 8. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

 9. Az üzemeltető temetkezési tevékenységeiért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. április 12. napja, 15.00. óra.

 

A pályázat benyújtásának helye: Böhönye Község Önkormányzata, (8719. Böhönye, Fő utca 26.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Zsoldos Márta Piroska polgármestertől a 85/522-004-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Böhönye Község Önkormányzat Polgármestere a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Böhönye, 2021. március 8.

 

 

 

Zsoldos Márta Piroska

polgármester


 


 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk változatlanul stabil, takarékos, megfontolt gazdálkodást folytat. Az intézményeivel és a társulással együtt számlaegyenlegünkön jelenleg is több mint 120 millió forint áll rendelkezésre.

Böhönye Község  Önkormányzata:     89.635. 025 Ft

Közös Hivatal:                                      1.825.982  Ft

Társulás:                                              25.778.029  Ft

Óvoda:                                                 1.405.242    Ft

Szociális Központ::                             2.258.067   Ft             

A pénzügyi fegyelem betartására a számviteli törvény, az államháztartási törvény és a költségvetési törvény is kötelezi Önkormányzatunkat, Hivatalunkat és minden dolgozóját a helyi rendeleti szabályozás mellett.

A pénzek szigorú felhasználását a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság és vezetője, a gazdasági vezető, pénzügyi munkatársak, jegyző úr egyaránt ellenőrzi a külső, kötelező kontrolling mellett. A polgármesternek nincs jogköre, lehetősége senkinek pénzt átutalni, adósságát elengedni.

Pályázataink, projektjeink egy része már elbírálódott.

Read more: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK


TÁJÉKOZTATÁS

 

Böhönye Község polgármestere Böhönye Községi Önkormányzat 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete előírásai ALAPJÁN

 

FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

 

A felsőoktatásban nappali tagozaton BSc/BA, illetve MSc/MA tanulmányokat folytató böhönyei fiatalok számára a lakóhelyükhöz történő kötődés erősítése, valamint a tanulmányaik ideje alatt felmerülő költségeik enyhítése céljából. .

 

A kérelem benyújtás feltételei:

Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a böhönyei lakóhellyel rendelkező bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató:

 

A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az előző félévről a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát. A felsőfokú oktatási intézményben tanulmányait kezdő kérelmezőnek a hallgatói jogviszony igazolását kell benyújtani.

Az ösztöndíjat fél évre lehet megállapítani szeptember 1. és január 31. között.

A felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató köteles bejelenteni, ha hallgatói jogviszonya év közben bármely okból megszűnt.

 

 


 

Öko táborban jártunk...

 

015. augusztus 16-20. Gyenesdiáson, a Vadóc- tanyán táboroztunk.

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0545 pályázat keretében lehetőség nyílt iskolánk 40 tanulójának, hogy ingyen részt vehessenek ezen a nyaraláson. A négy nap során számos programon vehettek részt tanulóink. Élményekben és tapasztalatokban gazdagodtak. Szeretnénk megköszönni a munkáját iskolánk nevelőinek: Bartha Nikolettnek, Fülöp Andreának, Lukácsné Széll Veronikának és Virág Anitának.

 

 


 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom Böhönye község lakosságát, hogy a mozgásképtelen – mozgáskorlátozott betegek részére az önkormányzat az új háziorvos –Dr. Benkő András – érkezésével ismét tudja biztosítani a helyben történő vérvétel lehetőségét az alábbiak szerint:

 • Minden hónap 2. hetének szerdáján a mozgáskorlátozott betegeknek a Fő u. 28. szám alatti rendelőben.

 • Vérvétel minden hónap 4. hetében szerdai napon a mozgásképtelen betegeknek otthon történhet.

A vérvételre reggel 08.00 és 09.30 óra között van lehetőség mivel a vérmintákat időben a laborba kell juttatni.

Időpontot kedd délután 14.00 óráig telefonos előjegyzés alapján biztosítunk a vérvételt igénylőknek a 85/322-760-as telefonszámon.

Dr. Huszár Zoltán praxisából érkezőktől beutalót kérnénk.

Az eredményről helyben, háziorvosuktól kaphatnak tájékoztatást.

 

Böhönye, 2015. augusztus 26.

 

Dr. Benkő András     Zsoldos Márta Piroska     Dr. Huszár Zoltán . 

     háziorvos                            polgármester                      háziorvos

 

 


TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi figyelemfelhívást tette közzé a szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott növekedni a szabadterületi tűzesetek száma, melyek jelentős anyagi károkozással járnak, valamint emberélet veszélyeztetését okozhatja.

A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a kerti hulladékok égetése során be nem tartott jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan megatartási formákra vezethető vissza.

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Külterületi égetésre vonatkozó szabályok:

Az OTSZ 226. §. (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.” A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226, 227 §-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.

Belterületi égetésre vonatkozó szabályok

Az OTSZ 225. §.(1) bekezdése előírja, hogy „ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”.

Valamint az OTSZ 225.§(3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény (továbbiakban: KTV) 48. § (4) bekezdése értelmében a település önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeleti szabályozás: Böhönye Község Önkormányzatának 24/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztasági előírásokról

VIII. fejezet

Avar és kerti hulladék égetése

43. §

 

(1) A község területén a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése a nyári hónapokban (márciustól októberig) 18.00 óráig, téli időszakban októbertől márciusig 15.00 óráig az alábbiak betartásával végezhető.

 

 1. a szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

 2. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

 3. A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(2) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet. „

 

A fentiek értelmében a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, csak a fenti szabályok illetve a helyi szabályozás betartásával lehetséges.

Továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7. § alapján tájékoztatom, hogy aki tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő, tűzvédelmi bírság megfizetésére kerül kötelezésre.

A tűzvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatban az illetékes tűzvédelmi hatóságnak csak a bírság összegére van mérlegelési jogköre.

 

Kérem a fentiekben foglaltak tudomásul vételét.

 

 

Böhönye, 2015. március 10.

 

Vezér Ákos

jegyző

 


 

Bátran megyek iskolába

 

2015. augusztus 26.-27.

 

Idén, a Festetics Pál Általános Iskola és AMI rendezésében, már hagyományosan került sor a leendő első osztályosok, illetve a volt negyedik osztályosok részvételével a "Bátran megyek iskolába" projektre. Az elsős tanítók: Nagyfiné Fullajtár Lívia és Virág Anita lelkesen várták a kis lurkókat.

A két nap során, színes programok közepette ismerkedhettek meg az iskolába készülő gyerekek az intézménnyel. Jó hangulatban telt el a két nap, és ezáltal az évnyitóra valóban bátor és magabiztos kisgyerekek érkeztek.

 

 


 

Óvodakezdés a 2015/ 2016-os nevelési évben

 

Óvodakezdés a 2015/ 2016-os nevelési évben

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az idei nevelési évben -a három éves kortól kötelező óvodába járás, és

a születések magas száma miatt- gyermeklétszámunk 2015.október 1-ig 103 főre emelkedik.

 

A csoportlétszámok a következőképen alakulnak:

-Maci csoport: 30 gyermek

-Napraforgó csoport: 30 gyermek

-Csillagvár csoport: 26 gyermek

-Mese csoport: 17 gyermek.

 

Óvodánkban az évkezdéssel személyi változások is történnek. Beckné Lengyel Gyöngyi óvodapedagógus kolléganő nyugdíjba vonul, és helyette Lakiné Krosztics Rita óvodapedagógus áll munkába 2015. augusztus 24-én. Ő a Maci csoport óvónője lesz Hlava Ferencné mellett. A többi csoportokban az óvónők, és a dajkák személye nem változik.

A Maci csoportba várjuk az új óvodásokat, heti két napon 3-3 gyermeket fogadva. Az óvónők már az óvodába érkezés előtt látogatást tesznek a családoknál, megismerkednek a gyermekekkel, ezzel is megkönnyítve a beszoktatás nehézségeit.

 

A rendszeres óvodába járásra szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét, mert évi húsz nap igazolatlan hiányzás a családi pótlék megvonását eredményezheti. Csak írásbeli igazolást áll módunkban elfogadni./ A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV: tv 15.§-ának 2015 szept. 1-én hatályba lépő módosítása./

 

Kérem a kedves Szülőket, hogy a kedvezményes gyermekétkezéshez a nyilatkozatokat, és az igazolásokat szíveskedjenek minél előbb az intézménybe eljuttatni, hogy szeptembertől már e szerint kerüljenek megállapításra a személyi térítési díjak.

 

Óvodánkba szeptemberben a gyermeket továbbra is orvosi és védőnői igazolással tudjuk fogadni. Az igazolások kiadásának időpontjáról a védőnők írásbeli tájékoztatást fognak közzétenni.

 

Az óvodában a nyitás 2015. augusztus 31-én, hétfőn lesz.

Minden kedves leendő és jövendő óvodásunkat sok szeretettel várunk az új nevelési évben az óvodába!

                                                                       

Böhönye, 2015. aug. 12.   

 

Osvald Jánosné

                                               int.vez

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com