Cikkek


Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Böhönye Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM2 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztést elősegítő pályázaton 119 449 450 Ft összegű támogatást nyert

 


 

 


TÁJÉKOZTATÁS
 
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
 
Az ellátási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkezeti lakóépületben a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzését függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendeltetési egységek milyen tulajdonban vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusától függően esedékes évi vagy kétévi ellenőrzésekre a tervezett sormunka részeként, azaz külön megrendelés nélkül kerül sor, Böhönye községben a
2023. április 3. - április 28. közötti időszakban.
 
A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján érhető el:
 
 

Somogy Megyei Ellátási Terület 2023. évi sormunka

Település        
Böhönye Január Február Április  
    Április 3. Április 28.  
Május Június Augusztus  
       
Szeptember Október December  
       

 


 

Rendőrkapitányság Marcali Böhönye Rendőrőrs

Körzetimegbízott neve

Telefonszáma

Fogadóóra helye

Fogadóóra ideje

Működési körzet

Kuti  Dezső r.őrm.

20/285-70-18

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Böhönye, Kossuth L.u.8.

minden hónap páratlan csütörtök 10.00-11.00 óra között

Böhönye

 

 


 


Böhönye Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

a területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátására

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő u. 28.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása. Böhönye II körzet védőnői feladatok ellátása (Böhönye egy részének, Szenyér, Nemeskisfalud községek ellátási területtel).

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet,

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

 • hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. december 15. 12.00 óra

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska polgármester nyújt, a 30/640-6377-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Böhönye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8719 Böhönye, Fő u. 26.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő.

 • Személyesen: Zsoldos Márta Piroska polgármester részére 8719 Böhönye, Fő u. 26.

 • elektronikus úton: Zsoldos Márta Piroska polgármester részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Böhönye Község Önkormányzat hirdetőtáblája 2022. december 8.

Böhönye Község Önkormányzat weboldala.


 


2022. december 8-án délután ismét retro filmvetítésen vehettek részt az érdeklődők Molnár Ferencnek köszönhetően."
 

 

 


 

Subcategories

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com