I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

  Adat Frissítés Megőrzés
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8/A.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Önkormányzatunkra nem vonatkozik.

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com