Cikkek

TÁJÉKOZTATÓ

EFOP 3.1.4-15-2015-00001

VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁIÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK-

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

 

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)

Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019.április 15.

 

z Európai Uniós forrásból támogatott „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogramot” ajánljuk szíves figyelmébe, és kérjük segítségét, együttműködését.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program - az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra. Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése. Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

www.emet.gov.hu

 www.ukir.emet.gov.hu

Kérdésekre ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel válaszolnak:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+36(1) 309-4418

Budapest,2019. 03.14.

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

FELHÍVÁS

AZ

ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁLÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK – ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

 

 

 

 

 

2018/2019-ES TANÉV

 

2019. március – 2019. július

A meghirdetés dátuma: 2019. március 13.

 

Tartalomjegyzék

 

 

 

 

 1. Az európai uniós finanszírozású Útravaló ösztöndíjprogram szakmai háttere

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2005 óta működik. Az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” és

Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramjai a 2016/2017-es tanévtől a Széchenyi 2020 program európai uniós forrásaiból kerülnek támogatásra „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram” (EFOP-3.1.4-15-2015-00001).

Az Útravaló Ösztöndíjprogram alprogramjaiként az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése kapcsán meghatározó programelemek a hazai felzárkózási programok között. Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló Ösztöndíjprogramok olyan komplex szolgáltatást nyújtanak, amelyben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

 

Társadalmi és gazdasági hátrányokra visszavezethetően a korai iskolaelhagyás aránya különösen magas a roma tanulók körében. Ezért a 2012/2013-as tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak valamennyi alprogramjába újonnan jelentkezők közül legalább 50 %-ot el kell érnie roma származású tanulók arányának.

 

A jelentkezési felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) és az EFOP-3.1.4-15 kódszámú felhívás, valamint a hatályos jogszabályok alapján készült.

 

 1. A kiemelt projekt megvalósítója

 

A kiemelt projekt megvalósítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Európai Uniós Projektigazgatóság (a továbbiakban: Projektiroda).

 

 1. A jelentkezési felhívás céljai

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. Továbbá, elsődleges célként jelenik meg az olyan – a mentorok közötti - együttműködés lehetőségének megteremtése, mely a program szellemiségének fenntartását biztosíthatja.

 

  • Az „Út a középiskolába” alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

 

A projekt célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységét, és az ösztöndíjas időszakot követően lehetőség szerint felvételt nyerjen érettségit adó középiskolába.

  • Az „Út az érettségihez” alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga, és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.

 

A projekt célkitűzése, hogy az „Út az érettségihez” alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően eredményes érettségi vizsgát tegyen.

 

 1. A támogatás forrása

 

A támogatás forrását Széchenyi 2020 program keretében (Magyarország konvergencia régióiban) az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 azonosítószámú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram kiemelt projekt biztosítja.

 

Ha a tanuló nem a Közép-magyarországi Régió területén él vagy tanul, abban az esetben az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 projekt célcsoportjába tartozik.

A projekt célcsoporti besorolást az Útravaló Ösztöndíj Kezelési és Információs Rendszer (továbbiakban: UKIR) a megadott információk alapján végzi el, amely az Útmutatóban található meg.

 

 

 1. Jelentkezők köre

 1. A jelentkezést benyújthatja:

 

A 2018/2019-es tanév II. félévére vonatkozóan új pályázóként jelentkező tanuló-mentor páros.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy azon tanuló-mentor párosok, akik a 2018/2019. tanévben jelentkezést benyújtottak, de a határidőre vonatkozó követelményeket nem teljesítették, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget, jelen felhívás keretében ismét, új jelentkezésként benyújthatják jelentkezésüket.

 

 

  1. A tanulói jelentkezés feltétele

 

 

Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a 2018/2019. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a következő feltételeket teljesíti:

 

 • az Út a középiskolába” alprogram esetén: 7-8. évfolyamon tanul és a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et;

 • az „Út az érettségihez” ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is); továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanul és a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-öt.

13. évfolyamos tanulóra vonatkozóan abban az esetben nyújtható be jelentkezés az alprogram keretében, amennyiben a tanuló két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő vagy nemzetiségi nevelés-oktatás képzés keretében, illetve a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 13. évfolyamán végzi az évfolyamot.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!

 

 

Nem nyújthat be jelentkezést az a tanuló:

 

  • aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában részt vesz Arany János Tehetséggondozó programban,

  • aki a 2017/2018. tanév végén évismétlésre kötelezett,

  • aki a 2018/2019-es tanév kezdetétől a jelentkezés benyújtásáig 10 órát meghaladóan igazolatlanul mulasztott,

  • aki szakiskolai képzésben részesülő 9.- 10. - 11.- évfolyamos tanuló.

 

 

  1. A mentori jelentkezés feltétele

Mentorként jelentkezhet az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramok esetében az a személy, aki:

 

 • tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett, vagy

 • szociálpedagógus, vagy

 • gyógypedagógus, vagy

 • fejlesztő pedagógus, vagy

 • a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatója, aki a fenti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a támogatási időszakba tartozó félévben kezdi meg.

 

Az Útravaló ösztöndíjprogram keretében annak a mentornak a jelentkezése nyújtható be, aki a fenti feltételek valamelyikének megfelel. A mentori regisztráció során a jelentkező mentornak önéletrajzát és diplomamásolatát kell csatolnia, a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatójának pedig az önéletrajz mellett a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a mentor a pedagógusképzés mely évfolyamának hallgatója. (Aki jelenleg már rendelkezik elfogadott mentori regisztrációval, újabb regisztráció nem szükséges.)

 

 

 

 

 

 

ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA, ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAMOK

 

2018/2019-ES TANÉV

 

2019. március – 2019. július

 

A meghirdetés dátuma: 2019. március 13.

 

 Tartalomjegyzék

 

 

 

 

 1. Az európai uniós finanszírozású Útravaló ösztöndíjprogram szakmai háttere

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2005 óta működik. Az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” és

Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramjai a 2016/2017-es tanévtől a Széchenyi 2020 program európai uniós forrásaiból kerülnek támogatásra „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram” (VEKOP-7.3.1-17-2017-00001).

Az Útravaló Ösztöndíjprogram alprogramjaiként az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése kapcsán meghatározó programelemek a hazai felzárkózási programok között. Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló Ösztöndíjprogramok olyan komplex szolgáltatást nyújtanak, amelyben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

 

Társadalmi és gazdasági hátrányokra visszavezethetően a korai iskolaelhagyás aránya különösen magas a roma tanulók körében. Ezért a 2012/2013-as tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak valamennyi alprogramjába újonnan jelentkezők közül legalább 50 %-ot el kell érnie roma származású tanulók arányának.

 

A jelentkezési felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) és a VEKOP-7.3.1-17 kódszámú felhívás, valamint a hatályos jogszabályok alapján készült.

 

 1. A kiemelt projekt megvalósítója

 

A kiemelt projekt megvalósítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Európai Uniós Projektigazgatóság (a továbbiakban: Projektiroda).

 

 1. A jelentkezési felhívás céljai

 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. Továbbá, elsődleges célként jelenik meg az olyan – a mentorok közötti - együttműködés lehetőségének megteremtése, mely a program szellemiségének fenntartását biztosíthatja.

 

  • Az „Út a középiskolába” alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.

 

A projekt célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységét, és az ösztöndíjas időszakot követően lehetőség szerint felvételt nyerjen érettségit adó középiskolába.

  • Az „Út az érettségihez” alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga, és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.

 

A projekt célkitűzése, hogy az „Út az érettségihez” alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően eredményes érettségi vizsgát tegyen.

 

 1.  A támogatás forrása

 

A támogatás forrását a Széchenyi 2020 program keretében (a Közép-magyarországi Régióban) a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 azonosítószámú „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram kiemelt projekt biztosítja.

 

Ha a tanuló a Közép-magyarországi Régió területén él vagy tanul, abban az esetben a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekt célcsoportjába tartozik.

A projekt célcsoporti besorolást az Útravaló Ösztöndíj Kezelési és Információs Rendszer (továbbiakban: UKIR) a megadott információk alapján végzi el, amely az Útmutatóban található meg.

 

 

 1. Jelentkezők köre

 1. A jelentkezést benyújthatja:

 

A 2018/2019-es tanév II. félévére vonatkozóan új pályázóként jelentkező tanuló-mentor páros.

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy azon tanuló-mentor párosok, akik a 2018/2019. tanévben jelentkezést benyújtottak, de a határidőre vonatkozó követelményeket nem teljesítették, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget, jelen felhívás keretében ismét, új jelentkezésként benyújthatják jelentkezésüket.

 

 

  1. A tanulói jelentkezés feltétele

 

 

Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a 2018/2019. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a következő feltételeket teljesíti:

 

 • az Út a középiskolába” alprogram esetén: 7-8. évfolyamon tanul és a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-et;

 • az „Út az érettségihez” ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is); továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanul és a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-öt.

13. évfolyamos tanulóra vonatkozóan abban az esetben nyújtható be jelentkezés az alprogram keretében, amennyiben a tanuló két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő vagy nemzetiségi nevelés-oktatás képzés keretében, illetve a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 13. évfolyamán végzi az évfolyamot.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!

 

 

Nem nyújthat be jelentkezést az a tanuló:

 

  • aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában részt vesz Arany János Tehetséggondozó programban,

  • aki a 2017/2018. tanév végén évismétlésre kötelezett,

  • aki a 2018/2019-es tanév kezdetétől a jelentkezés benyújtásáig 10 órát meghaladóan igazolatlanul mulasztott,

  • aki szakiskolai képzésben részesülő 9.- 10. - 11.- évfolyamos tanuló.

 

 

  1. A mentori jelentkezés feltétele

Mentorként jelentkezhet az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramok esetében az a személy, aki:

 

 • tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett, vagy

 • szociálpedagógus, vagy

 • gyógypedagógus, vagy

 • fejlesztő pedagógus, vagy

 • a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatója, aki a fenti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a támogatási időszakba tartozó félévben kezdi meg.

 

Az Útravaló ösztöndíjprogram keretében annak a mentornak a jelentkezése nyújtható be, aki a fenti feltételek valamelyikének megfelel. A mentori regisztráció során a jelentkező mentornak önéletrajzát és diplomamásolatát kell csatolnia, a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatójának pedig az önéletrajz mellett a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a mentor a pedagógusképzés mely évfolyamának hallgatója. (Aki jelenleg már rendelkezik elfogadott mentori regisztrációval, újabb regisztráció nem szükséges.)

 

Nem jelentkezhet mentornak az a személy:

 • aki az „Út a tudományhoz” alprogramban mentorként vesz részt,

 • aki szülője/gondviselője a mentorálandó tanulónak.

 

 

 1. Jelentkezési feltételek az Út a középiskolába, és az Út az érettségihez alprogramokban (A jelentkezés pontos menete az Útmutató 1. pontjában leírtak szerint történik.)

 • A tanuló és a mentor csak közösen jelentkezhet.

 • A jelentkezés abból a nappali rendszerű oktatási intézményből történhet, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

 • A jelentkezések benyújtását az intézmény vezetője által kijelölt, ún. Feladat-ellátási hely adminisztrátor (a továbbiakban: FEH adminisztrátor) hagyja jóvá.

 • A jelentkezéssel és a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátása az UKIR felületen keresztül történik, amelynek elérhetősége: https://ukir.emet.gov.hu

6.1.Tanulók jelentkezése:

A jelentkezéshez tartozó regisztrációs nyilatkozatokat, űrlapokat annak az intézménynek a FEH adminisztrátorának kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll.

 

 • A FEH adminisztrátornak az általa összegyűjtött jelentkezéseket alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, nem önálló gazdálkodású intézmények esetében a gazdasági ügyekért felelős vezető ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a Projektirodához. A határidőn túl benyújtott vagy postára adott jelentkezéseket a Projektiroda további bírálat nélkül elutasítja.

 • Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményeken keresztül a mentorok segítik.

 • Az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramokra azon nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók jelentkezését hagyhatja jóvá a FEH adminisztrátor, akik az 5.1. pontban foglaltaknak megfelelnek.

 

6.2 Mentorok jelentkezése

 

Az iskolai sikerességet előmozdító, hátrányok kompenzálását szolgáló esélyteremtő ösztöndíjprogramokra csak azon mentorok jelentkezését várjuk, aki a tanuló köznevelési intézményének FEH adminisztrátorának jóváhagyásával teljes mértékben megfelelnek a mentori feltételeknek (5.2. pont).

 

A 2018/2019. tanévben egy mentor összesen legfeljebb öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet.

Kivétel: Az Útravaló ösztöndíjak esetében a mentorként pályázó személy az adott tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • ha az általa mentorálandó, valamennyi jelentkező tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény (jelen esetben köznevelési intézmény alatt általános iskolát és középiskolát értünk), és

 • a köznevelési intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.

 

Fontos tudnivaló: Amennyiben ez a feltétel fennáll, és a mentor ötnél több tanuló mentorálását vállalná, azt az UKIR felületen a FEH adminisztrátor a megfelelő dokumentum feltöltésével kérelmezheti. Ennek a dokumentumnak intézményvezető általi hiteles igazolásnak kell lennie, melyben kijelenti, hogy az adott intézménybe járó tanulók legalább 80%-a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. A Projektiroda a kérelem elbírálását követően lehetővé teszi a magasabb számú jelentkezés rögzítését az UKIR felületen.

 

 1.  Kötelező szakmai tevékenységek

 

7.1 Mentorok tekintetében

Mentorálja a tanulót és együttműködik a Projektirodával:

 

 • A mentor az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít, és az UKIR felületen benyújtja azt. Az egyéni fejlesztési terv alapján a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat a támogatási időszakban egy alkalommal, és a tanév végén értékeli. Fentiek a tanulói és mentori ösztöndíj kifizetésének alátámasztására szolgálnak.

 • A mentor a támogatott időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő egyéni előrehaladási naplót vezet naprakészen. Az egyéni előrehaladási naplót a Projektiroda által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el az UKIR felületen.

 • A mentor a vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában /havonta 8 óra/ önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat napra készen dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. A foglalkozásoknak legfeljebb ötven százaléka lehet csoportos.

 • A foglalkozások havonta egyszer tömbösítve is megvalósíthatóak, a rendszeres, legalább heti szintű kapcsolattartás figyelembe vételével.

 • Az összes havi óraszám egy alkalommá csak a 2019. július hónapban vonható össze.

 • Támogatja a tanulót a versenyekre, felvételire való felkészülésben.

 • Rendszeresen személyes kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén szaktanárokkal.

 • Családlátogatáson vesz részt a tanév során minimum egy alkalommal, erről jegyzőkönyvet készít, és azt feltölti az UKIR felületre.

 • Részt vesz a Projektiroda által szervezett rendezvényeken.

 • A jelentkezés során segítséget nyújthat az érintett tanulónak, illetve szüleinek a tanuló adóazonosító jelének igénylése, valamint az ösztöndíjak folyósításához szükséges személyes iratok beszerzésében.

 • A tanulóval kapcsolatos minden olyan változást, amely kihat az ösztöndíj jogosultságára, folyósítására, 8 napon belül a Projektiroda részére jelezni köteles!

 • Az adatváltozás minden esetben az UKIR felületen rögzítendő (Személyes-Bejelentéseim menüpont).

 

 • A 10 óra igazolatlan hiányzást meghaladó mulasztást, igazolással kiesésként az UKIR-ban haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben a mentor ezen kötelességének nem tesz eleget, a jogosulatlanul kifizetésre került ösztöndíjak visszakövetelésére kerülhet sor. A kiesés-bejelentésben a 11. igazolatlan óra elérését szükséges alátámasztani!

 • A Projektirodával együttműködve, az általuk meghirdetett pedagógus-továbbképzésen vesz részt. (277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint akkreditált, 30 óra/távoktatás)

 • A támogatás időszak 3. hónapját követően beszámolót, a tanév zárását követően pedig záró beszámolót készít a Projektiroda által meghatározott módon és határidőig az UKIR felületen. A 2019. júliusi időszakra vonatkozóan beszámolót a záró beszámoló benyújtását követően kell elkészíteni.

 • Segíti a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban.

 

 

Felhívjuk a figyelmet: Amennyiben a mentor a köznevelési intézmény alkalmazásában áll, úgy a fenti feladatokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni.

 

 

  1. Ösztöndíjas tanuló tekintetében

 

Részt vesz a mentorálási tevékenységben, együttműködik a mentorral az alábbiakban:

 

 • Aktívan részt vesz az egyéni fejlesztési terv, illetve a mentori beszámoló elkészítésében, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz.

 • Részt vesz és együttműködik a mentor által megtartott felkészítő foglalkozásokon (a tanév rendjéhez igazodva 2 óra/hét, illetve 2019. július hónapban 8 óra.)

 • Tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja, (vagy az 5.1-es pontban meghatározott rontási értéket nem lépi túl)

 • Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt, egy tanévben igazolatlanul 10 óránál többet nem mulaszt.

 • Részt vesz a Projektiroda által szervezett értékelő és élményt adó programokon vagy versenyeken.

 

Az „Út a középiskolába” alprogrammal kapcsolatos speciális elvárás:

 

A tanulói tárgyi tudás, a készségek és képességek szintjének emelése érdekében elvárás/követelmény, hogy a tanuló egyéni fejlesztési tervében fejlesztendő területként megjelölt legalább két területen a mentor által választott mérőeszközzel mérhető előrelépés következzen be, vagy a tanuló bármely tantárgyból 1 egész jegyet javítson.

 

  1. Támogató tevékenység a köznevelési intézmény tekintetében

Az ösztöndíjprogram céljainak elérése érdekében szükséges a befogadó köznevelési intézmény támogatása, amely az alábbiakban valósulhat meg:

 

 • Regisztráció benyújtása,

 • Jelentkezések benyújtásának elősegítése,

 • Az ösztöndíjprogram szakszerű megvalósításának, az adott programcél(ok) elérésének elősegítése, támogatása az intézményben.

 • Az ösztöndíjas mentor Projektiroda által szervezett szakmai programokon történő részvételének elősegítése, támogatása (amennyiben a mentor a köznevelési intézmény munkavállalója).

 • Az ösztöndíjas tanuló a Projektiroda által szervezett értékelő és élményt adó programokon, versenyeken való részvételének támogatása.

 • Az ösztöndíjas mentorok képzéseken való részvételének engedélyezése és támogatása (amennyiben a mentor a köznevelési intézmény munkavállalója).

 • Amennyiben a mentor beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Projektiroda felhívja az intézmény vezetőjét a hiányok pótlására a tanulói ösztöndíj elszámolhatósága érdekében.

 

 1.  A támogatási összeg formája és mértéke

 

 • A támogatás (ösztöndíj) utófinanszírozású, vissza nem térítendő, amely 100%-os támogatási intenzitású.

 • A támogatási időszakra vonatkozó tanulói ösztöndíj a 2017/2018. évi tanév végi tanulmányi eredményétől függően differenciált.

 

Az ösztöndíjas mentorok és tanulók ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül.

A támogatási keretösszeget figyelembe véve a keretösszegtől függően meghatározott számú hátrányos helyzetű tanuló és a hozzájuk tartozó mentorok támogatására lesz lehetőség.

 

  1. Az „Út a középiskolába” alprogram

 

A tanuló a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 7 000-14 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül, (legfeljebb) 5 hónapon keresztül.

Az ösztöndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hónapon keresztül: egységesen 7 000 Ft/tanuló/hó.

 

Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével:


 

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

       • Út a középiskolába alprogram

        Tanulmányi átlag min

        Tanulmányi átlag max

        Ösztöndíj összege

        3,0

        3,49

        7 000,- Ft/hó

        3,5

        3,99

        9 000,- Ft /hó

        4,0

        4,49

        11 500,- Ft/hó

        4,5

        5,0

        14 000,- Ft/hó

 •  

   

   

  A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A mentor a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás a 7.1. pontjában leírt kötelességeit.

   

  A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen felhívásban rögzített mentori kötelező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette, és

   

   • az általa mentorált tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta (a megvalósítás tanévében három tizednél többel nem rontott), és

   • az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált 8. évfolyamos tanuló középfokú iskolába felvételt nyert.

   

  Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyamismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019 június-július) ösztöndíjra nem jogosult.

   

  A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.2 pontjában leírt kötelességeit.

   

   1. Út az érettségihez” alprogram

  A tanuló az előző év végi tanulmányi átlaga alapján 8 000-15 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül, (legfeljebb) 5 hónapon keresztül.

  A támogatási összeg differenciált megoszlása:

  Az ösztöndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hónapon keresztül: egységesen 7 000 Ft/tanuló/hó

   

  Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével:

   

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

    • Út az érettségihez alprogram

     Tanulmányi átlag min

     Tanulmányi átlag max

     Ösztöndíj összege

     2,5

     2,99

     8 000,- Ft/hó

     3,0

     3,49

     9 500,- Ft/hó

     3,5

     3,99

     11 000,- Ft/hó

     4,0

     4,49

     13 000,- Ft/hó

     4,5

     5,0

     15 000,- Ft/hó

 •  

  A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.1. pontjában leírt kötelességeit.

   

  A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen felhívásban rögzített mentori kötelező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette és

   

  • az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált utolsó éves tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz, és

  • a tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta (nem rontotta 9, 9 Ny, 9 Kny, 9 N évfolyamos tanuló esetén kilenc tizednél többel, 10-13. évfolyamos tanuló esetén négy tizednél többel) a megvalósítás tanévében.

   

  Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyam ismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019. június-július) havi ösztöndíjra nem jogosult.

   

   

  A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás (legfeljebb) márciustól júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.2. pontjában leírt kötelességeit.

   

   1. A 2018/2019. tanév kiegészítő ösztöndíja

   

  2018/2019. tanévben a tanulók tanév végi tanulmányi eredményei alapján a költségvetési források figyelembe vételével egyszeri, kiegészítő kifizetésére kerülhet sor.

   

  A 2018/2019. tanévben a tanulók és mentorok számára kiegészítő ösztöndíj kifizetésére kerülhet sor legalább a kiemelt projekt felhívásban meghatározott ösztöndíj kifizetési kötelezettség teljesítése érdekében és legfeljebb a projekt költségvetésében rendelkezésre álló összeg mértékéig:

   

  A mentorok részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltétele:

  • Legfeljebb egyhavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest, maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb öthavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

   

  A tanulók részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltételei:

  • Legfeljebb egyhavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlaga nem érte el a 4,5-et, és a tanulmányi átlagához képest maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb öthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga elérte a 4,5-et, és a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga sem alacsonyabb 4,5-nél.

  • Legfeljebb öthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga elérte a 4,8-et, és a 2018/2019. tanév végén tanulmányi átlagát megtartotta vagy javította.

   

   

  Az egyszeri ösztöndíj kifizetésének feltétele továbbá, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő 8. évfolyamos tanuló érettségit adó középiskolába érettségit adó képzésre nyerjen felvételt a 2019/2020. tanévre, valamint az Út az érettségihez alprogramban résztvevő tanuló sikeres érettségi vizsgát tett a 2018/2019. tanév végén legkésőbb 2019. június 30-ig.

   

   

  1.  Támogatási időszak

   

  A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó támogatási időszak a 2019. márciustól legkésőbb 2019. július 31. napjáig tart.

   

  1.  A jelentkezések benyújtásának módja, határideje, és helye

  Az Útravaló ösztöndíjra a tanuló és a mentor közösen jelentkezhet. A jelentkezés részletes feltételeit a Jelentkezési Útmutató rögzíti, amely az www.ukir.emet.gov.hu, valamint az www.emet.gov.hu oldalakon elérhető.

   

   

  REGISZTRÁCIÓS ÉS JELENTKEZÉSI FOLYAMATOK

   

  A jelentkezési időszakhoz kapcsolódó fontos határidők:

  Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. 04. 14.

  Papíralapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019. 04. 15.

  FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A PROJEKTIRODA A TERVEZETT SZÁMÚ JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA ESETÉN A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT FELFÜGGESZTI.

  A jelentkezés benyújtásának felfüggesztéséről előzetesen e-mailben tájékoztatja a az UKIR rendszerben regisztrált mentorokat és a FEH adminisztrátorokat.

   

   

  A postai feladásról szóló tértivevényt vagy ajánlott levél feladásáról szóló bizonylatot kérjük, őrizzék meg.

   

   

   

  A jelentkezést postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni:

   

  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

  Útravaló ösztöndíjprogram Projektiroda

  2018/2019. tanév/II.

  1389 Budapest, Pf. 121.

   

  A határidőn túl benyújtott vagy postára adott jelentkezéseket a lebonyolító szerv további bírálat nélkül elutasítja.

  Nem jelentkezhet mentornak az a személy:

  • aki az „Út a tudományhoz” alprogramban mentorként vesz részt,

  • aki szülője/gondviselője a mentorálandó tanulónak.

   

   

  1. Jelentkezési feltételek az Út a középiskolába, és az Út az érettségihez alprogramokban (A jelentkezés pontos menete az Útmutató 1. pontjában leírtak szerint történik.)

  • A tanuló és a mentor csak közösen jelentkezhet.

  • A jelentkezés abból a nappali rendszerű oktatási intézményből történhet, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

  • A jelentkezések benyújtását az intézmény vezetője által kijelölt, ún. Feladat-ellátási hely adminisztrátor (a továbbiakban: FEH adminisztrátor) hagyja jóvá.

  • A jelentkezéssel és a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátása az UKIR felületen keresztül történik, amelynek elérhetősége: https://ukir.emet.gov.hu

  6.1.Tanulók jelentkezése:

  A jelentkezéshez tartozó regisztrációs nyilatkozatokat, űrlapokat annak az intézménynek a FEH adminisztrátorának kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll.

   

  • A FEH adminisztrátornak az általa összegyűjtött jelentkezéseket alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, nem önálló gazdálkodású intézmények esetében a gazdasági ügyekért felelős vezető ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a Projektirodához. A határidőn túl benyújtott vagy postára adott jelentkezéseket a Projektiroda további bírálat nélkül elutasítja.

  • Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményeken keresztül a mentorok segítik.

  • Az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramokra azon nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók jelentkezését hagyhatja jóvá a FEH adminisztrátor, akik az 5.1. pontban foglaltaknak megfelelnek.

   

  6.2 Mentorok jelentkezése

   

  Az iskolai sikerességet előmozdító, hátrányok kompenzálását szolgáló esélyteremtő ösztöndíjprogramokra csak azon mentorok jelentkezését várjuk, aki a tanuló köznevelési intézményének FEH adminisztrátorának jóváhagyásával teljes mértékben megfelelnek a mentori feltételeknek (5.2. pont).

   

  A 2018/2019. tanévben egy mentor összesen legfeljebb öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet.

  Kivétel: Az Útravaló ösztöndíjak esetében a mentorként pályázó személy az adott tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

  • ha az általa mentorálandó, valamennyi jelentkező tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény (jelen esetben köznevelési intézmény alatt általános iskolát és középiskolát értünk), és

  • a köznevelési intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.

   

  Fontos tudnivaló: Amennyiben ez a feltétel fennáll, és a mentor ötnél több tanuló mentorálását vállalná, azt az UKIR felületen a FEH adminisztrátor a megfelelő dokumentum feltöltésével kérelmezheti. Ennek a dokumentumnak intézményvezető általi hiteles igazolásnak kell lennie, melyben kijelenti, hogy az adott intézménybe járó tanulók legalább 80%-a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. A Projektiroda a kérelem elbírálását követően lehetővé teszi a magasabb számú jelentkezés rögzítését az UKIR felületen.

   

  1. Kötelező szakmai tevékenységek

   

  7.1 Mentorok tekintetében

  Mentorálja a tanulót és együttműködik a Projektirodával:

   

  • A mentor az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít, és az UKIR felületen benyújtja azt. Az egyéni fejlesztési terv alapján a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat a támogatási időszakban egy alkalommal, és a tanév végén értékeli. Fentiek a tanulói és mentori ösztöndíj kifizetésének alátámasztására szolgálnak.

  • A mentor a támogatott időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő egyéni előrehaladási naplót vezet naprakészen. Az egyéni előrehaladási naplót a Projektiroda által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el az UKIR felületen.

  • A mentor a vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában /havonta 8 óra/ önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat napra készen dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. A foglalkozásoknak legfeljebb ötven százaléka lehet csoportos.

  • A foglalkozások havonta egyszer tömbösítve is megvalósíthatóak, a rendszeres, legalább heti szintű kapcsolattartás figyelembe vételével.

  • Az összes havi óraszám egy alkalommá csak a 2019. július hónapban vonható össze.

  • Támogatja a tanulót a versenyekre, felvételire való felkészülésben.

  • Rendszeresen személyes kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén szaktanárokkal.

  • Családlátogatáson vesz részt a tanév során minimum egy alkalommal, erről jegyzőkönyvet készít, és azt feltölti az UKIR felületre.

  • Részt vesz a Projektiroda által szervezett rendezvényeken.

  • A jelentkezés során segítséget nyújthat az érintett tanulónak, illetve szüleinek a tanuló adóazonosító jelének igénylése, valamint az ösztöndíjak folyósításához szükséges személyes iratok beszerzésében.

  • A tanulóval kapcsolatos minden olyan változást, amely kihat az ösztöndíj jogosultságára, folyósítására, 8 napon belül a Projektiroda részére jelezni köteles!

  • Az adatváltozás minden esetben az UKIR felületen rögzítendő (Személyes-Bejelentéseim menüpont).

   

  • A 10 óra igazolatlan hiányzást meghaladó mulasztást, igazolással kiesésként az UKIR-ban haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben a mentor ezen kötelességének nem tesz eleget, a jogosulatlanul kifizetésre került ösztöndíjak visszakövetelésére kerülhet sor. A kiesés-bejelentésben a 11. igazolatlan óra elérését szükséges alátámasztani!

  • A Projektirodával együttműködve, az általuk meghirdetett pedagógus-továbbképzésen vesz részt. (277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint akkreditált, 30 óra/távoktatás)

  • A támogatás időszak 3. hónapját követően beszámolót, a tanév zárását követően pedig záró beszámolót készít a Projektiroda által meghatározott módon és határidőig az UKIR felületen. A 2019. júliusi időszakra vonatkozóan beszámolót a záró beszámoló benyújtását követően kell elkészíteni.

  • Segíti a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban.

   

   

  Felhívjuk a figyelmet: Amennyiben a mentor a köznevelési intézmény alkalmazásában áll, úgy a fenti feladatokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni.

   

   

   1. Ösztöndíjas tanuló tekintetében

   

  Részt vesz a mentorálási tevékenységben, együttműködik a mentorral az alábbiakban:

   

  • Aktívan részt vesz az egyéni fejlesztési terv, illetve a mentori beszámoló elkészítésében, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz.

  • Részt vesz és együttműködik a mentor által megtartott felkészítő foglalkozásokon (a tanév rendjéhez igazodva 2 óra/hét, illetve 2019. július hónapban 8 óra.)

  • Tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja, (vagy az 5.1-es pontban meghatározott rontási értéket nem lépi túl)

  • Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt, egy tanévben igazolatlanul 10 óránál többet nem mulaszt.

  • Részt vesz a Projektiroda által szervezett értékelő és élményt adó programokon vagy versenyeken.

   

  Az „Út a középiskolába” alprogrammal kapcsolatos speciális elvárás:

   

  A tanulói tárgyi tudás, a készségek és képességek szintjének emelése érdekében elvárás/követelmény, hogy a tanuló egyéni fejlesztési tervében fejlesztendő területként megjelölt legalább két területen a mentor által választott mérőeszközzel mérhető előrelépés következzen be, vagy a tanuló bármely tantárgyból 1 egész jegyet javítson.

   

   1. Támogató tevékenység a köznevelési intézmény tekintetében

  Az ösztöndíjprogram céljainak elérése érdekében szükséges a befogadó köznevelési intézmény támogatása, amely az alábbiakban valósulhat meg:

   

  • Regisztráció benyújtása,

  • Jelentkezések benyújtásának elősegítése,

  • Az ösztöndíjprogram szakszerű megvalósításának, az adott programcél(ok) elérésének elősegítése, támogatása az intézményben.

  • Az ösztöndíjas mentor Projektiroda által szervezett szakmai programokon történő részvételének elősegítése, támogatása (amennyiben a mentor a köznevelési intézmény munkavállalója).

  • Az ösztöndíjas tanuló a Projektiroda által szervezett értékelő és élményt adó programokon, versenyeken való részvételének támogatása.

  • Az ösztöndíjas mentorok képzéseken való részvételének engedélyezése és támogatása (amennyiben a mentor a köznevelési intézmény munkavállalója).

  • Amennyiben a mentor beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Projektiroda felhívja az intézmény vezetőjét a hiányok pótlására a tanulói ösztöndíj elszámolhatósága érdekében.

   

  1. A támogatási összeg formája és mértéke

   

  • A támogatás (ösztöndíj) utófinanszírozású, vissza nem térítendő, amely 100%-os támogatási intenzitású.

  • A támogatási időszakra vonatkozó tanulói ösztöndíj a 2017/2018. évi tanév végi tanulmányi eredményétől függően differenciált.

   

  Az ösztöndíjas mentorok és tanulók ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül.

  A támogatási keretösszeget figyelembe véve a keretösszegtől függően meghatározott számú hátrányos helyzetű tanuló és a hozzájuk tartozó mentorok támogatására lesz lehetőség.

   

   1. Az „Út a középiskolába” alprogram

   

  A tanuló a 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 7 000-14 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül, (legfeljebb) 5 hónapon keresztül.

  Az ösztöndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hónapon keresztül: egységesen 7 000 Ft/tanuló/hó.

   

  Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével:


   

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

     • Út a középiskolába alprogram

      Tanulmányi átlag min

      Tanulmányi átlag max

      Ösztöndíj összege

      3,0

      3,49

      7 000,- Ft/hó

      3,5

      3,99

      9 000,- Ft /hó

      4,0

      4,49

      11 500,- Ft/hó

      4,5

      5,0

      14 000,- Ft/hó

 •  

   

   

  A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A mentor a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás a 7.1. pontjában leírt kötelességeit.

   

  A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen felhívásban rögzített mentori kötelező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette, és

   

   • az általa mentorált tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta (a megvalósítás tanévében három tizednél többel nem rontott), és

   • az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált 8. évfolyamos tanuló középfokú iskolába felvételt nyert.

   

  Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyamismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019 június-július) ösztöndíjra nem jogosult.

   

  A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.2 pontjában leírt kötelességeit.

   

   1. Út az érettségihez” alprogram

  A tanuló az előző év végi tanulmányi átlaga alapján 8 000-15 000 Ft/hó ösztöndíjban részesül, (legfeljebb) 5 hónapon keresztül.

  A támogatási összeg differenciált megoszlása:

  Az ösztöndíj mértéke a mentor esetében (legfeljebb) 5 hónapon keresztül: egységesen 7 000 Ft/tanuló/hó

   

  Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével:

   

   • Út az érettségihez alprogram

    Tanulmányi átlag min

    Tanulmányi átlag max

    Ösztöndíj összege

    2,5

    2,99

    8 000,- Ft/hó

    3,0

    3,49

    9 500,- Ft/hó

    3,5

    3,99

    11 000,- Ft/hó

    4,0

    4,49

    13 000,- Ft/hó

    4,5

    5,0

    15 000,- Ft/hó

   • Út az érettségihez alprogram

    Tanulmányi átlag min

    Tanulmányi átlag max

    Ösztöndíj összege

    2,5

    2,99

    8 000,- Ft/hó

    3,0

    3,49

    9 500,- Ft/hó

    3,5

    3,99

    11 000,- Ft/hó

    4,0

    4,49

    13 000,- Ft/hó

    4,5

    5,0

    15 000,- Ft/hó

   • Út az érettségihez alprogram

    Tanulmányi átlag min

    Tanulmányi átlag max

    Ösztöndíj összege

    2,5

    2,99

    8 000,- Ft/hó

    3,0

    3,49

    9 500,- Ft/hó

    3,5

    3,99

    11 000,- Ft/hó

    4,0

    4,49

    13 000,- Ft/hó

    4,5

    5,0

    15 000,- Ft/hó

   • Út az érettségihez alprogram

    Tanulmányi átlag min

    Tanulmányi átlag max

    Ösztöndíj összege

    2,5

    2,99

    8 000,- Ft/hó

    3,0

    3,49

    9 500,- Ft/hó

    3,5

    3,99

    11 000,- Ft/hó

    4,0

    4,49

    13 000,- Ft/hó

    4,5

    5,0

    15 000,- Ft/hó

 •  

  A mentori ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás 2019. márciustól 2019. júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.1. pontjában leírt kötelességeit.

   

  A mentor utolsó kéthavi (2019. június-július) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha a jelen felhívásban rögzített mentori kötelező szakmai tevékenységeket (7.1.) maradéktalanul teljesítette és

   

  • az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy az általa mentorált utolsó éves tanuló sikeres érettségi vizsgát tesz, és

  • a tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát javította, megtartotta (nem rontotta 9, 9 Ny, 9 Kny, 9 N évfolyamos tanuló esetén kilenc tizednél többel, 10-13. évfolyamos tanuló esetén négy tizednél többel) a megvalósítás tanévében.

   

  Amennyiben a mentorált tanuló a tanév végén évfolyam ismétlő, javító - vagy osztályozó vizsgára utalt, abban az esetben a mentor az utolsó kéthavi (2019. június-július) havi ösztöndíjra nem jogosult.

   

   

  A tanulói ösztöndíj utalásának folyamatos feltétele:

   

  • A tanuló a támogatás (legfeljebb) márciustól júliusig tartó időszakára eső ösztöndíjra csak abban az esetben jogosult, ha teljesíti a jelen felhívás 7.2. pontjában leírt kötelességeit.

   

   1. A 2018/2019. tanév kiegészítő ösztöndíja

   

  2018/2019. tanévben a tanulók tanév végi tanulmányi eredményei alapján a költségvetési források figyelembe vételével egyszeri, kiegészítő kifizetésére kerülhet sor.

   

  A 2018/2019. tanévben a tanulók és mentorok számára kiegészítő ösztöndíj kifizetésére kerülhet sor legalább a kiemelt projekt felhívásban meghatározott ösztöndíj kifizetési kötelezettség teljesítése érdekében és legfeljebb a projekt költségvetésében rendelkezésre álló összeg mértékéig:

   

  A mentorok részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltétele:

  • Legfeljebb egyhavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest, maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb öthavi mentori ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

   

  A tanulók részére fizethető egyszeri ösztöndíj feltételei:

  • Legfeljebb egyhavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlaga nem érte el a 4,5-et, és a tanulmányi átlagához képest maximum fél jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint fél jegyet, de legfeljebb egy egész jegyet javított és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb öthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg tanulónként, amennyiben a tanuló a 2017/2018. tanév végi átlagához képest több, mint egy egész jegyet javított, és a tanévet sikeresen befejezi.

  • Legfeljebb kéthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga elérte a 4,5-et, és a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaga sem alacsonyabb 4,5-nél.

  • Legfeljebb öthavi ösztöndíjnak megfelelő összeg, ha a tanuló 2017/2018. tanév végi tanulmányi átlaga elérte a 4,8-et, és a 2018/2019. tanév végén tanulmányi átlagát megtartotta vagy javította.

   

   

  Az egyszeri ösztöndíj kifizetésének feltétele továbbá, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő 8. évfolyamos tanuló érettségit adó középiskolába érettségit adó képzésre nyerjen felvételt a 2019/2020. tanévre, valamint az Út az érettségihez alprogramban résztvevő tanuló sikeres érettségi vizsgát tett a 2018/2019. tanév végén legkésőbb 2019. június 30-ig.

   

   

  1. Támogatási időszak

   

  A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó támogatási időszak a 2019. márciustól legkésőbb 2019. július 31. napjáig tart.

   

  1. A jelentkezések benyújtásának módja, határideje, és helye

  Az Útravaló ösztöndíjra a tanuló és a mentor közösen jelentkezhet. A jelentkezés részletes feltételeit a Jelentkezési Útmutató rögzíti, amely az www.ukir.emet.gov.hu, valamint az www.emet.gov.hu oldalakon elérhető.

   

   

  REGISZTRÁCIÓS ÉS JELENTKEZÉSI FOLYAMATOK

   

  A jelentkezési időszakhoz kapcsolódó fontos határidők:

  Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. 04. 14.

  Papíralapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019. 04. 15.

  FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, HOGY A PROJEKTIRODA A TERVEZETT SZÁMÚ JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA ESETÉN A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT FELFÜGGESZTI.

  A jelentkezés benyújtásának felfüggesztéséről előzetesen e-mailben tájékoztatja a az UKIR rendszerben regisztrált mentorokat és a FEH adminisztrátorokat.

   

   

  A postai feladásról szóló tértivevényt vagy ajánlott levél feladásáról szóló bizonylatot kérjük, őrizzék meg.

   

   

   

  A jelentkezést postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni:

   

  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

  Útravaló ösztöndíjprogram Projektiroda

  2018/2019. tanév/II.

  1389 Budapest, Pf. 121.

   

  A határidőn túl benyújtott vagy postára adott jelentkezéseket a lebonyolító szerv további bírálat nélkül elutasítja.

   

   

   

   

  Pályázatkereső

   

  www.pafi.hu

  Közadatkereső

  Joomla template by ByJoomla.com