ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk változatlanul stabil, takarékos, megfontolt gazdálkodást folytat. Az intézményeivel és a társulással együtt számlaegyenlegünkön jelenleg is több mint 120 millió forint áll rendelkezésre.

Böhönye Község  Önkormányzata:     89.635. 025 Ft

Közös Hivatal:                                      1.825.982  Ft

Társulás:                                              25.778.029  Ft

Óvoda:                                                 1.405.242    Ft

Szociális Központ::                             2.258.067   Ft             

A pénzügyi fegyelem betartására a számviteli törvény, az államháztartási törvény és a költségvetési törvény is kötelezi Önkormányzatunkat, Hivatalunkat és minden dolgozóját a helyi rendeleti szabályozás mellett.

A pénzek szigorú felhasználását a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság és vezetője, a gazdasági vezető, pénzügyi munkatársak, jegyző úr egyaránt ellenőrzi a külső, kötelező kontrolling mellett. A polgármesternek nincs jogköre, lehetősége senkinek pénzt átutalni, adósságát elengedni.

Pályázataink, projektjeink egy része már elbírálódott.

„A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Böhönye területén”projekt szerződéskötésén túl vagyunk, a kiviteli terveket követően kezdődhet a tényleges munka.

 A KEHOP 2.2.1. szennyvízhálózat bővítése pályázatunkrólBudapesten az egyeztető tárgyaláson azt a tájékoztatást kaptuk, hogy kora tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a kivitelezési munkák.

Tartalék listára kerültek a Hivatal felújítására és az utak karbantartására benyújtott pályázataink, melyről az év végéig dönthetnek.

Böhönye közösségei 3 új kisbusszal gazdagodtak pályázati forrásból.

A sportegyesület, a tűzoltóság és a helyi plébánia veheti át várhatóan szeptember közepén a 9 személyes kisbuszokat.

A mentőállomás átadása– teljes körű hatósági engedélyek meglétét követően szeptember közepén – Tüske László vezető tájékoztatása szerint – biztosan megtörténik.

Önök is megtapasztalhatták a mentőállomás 18 éve tartó pályázati folyamata kapcsán, hogy 8 hónap nem elegendő sikeres pályázatok, projektek indítására, lebonyolítására, befejezésére, mivel a pályáztatás folyamata ettől lényegesen hosszabb időtartamú

Településünkön több nagyszabású rendezvény követte egymást, megmutatva az összefogás, a közösség erejét a falunk határain kívül is.

A testvértelepülésünk fogadását, az elszármazottak találkozóját, az Illés - napi búcsúhoz hagyományteremtő szándékkal kötött falunapunkat említsem csak.

Sikerességüket az egyértelmű visszajelzések, köszönő levelek is bizonyítják.

Szeretném nagy tisztelettel megköszönni mindazoknak, egyesületeknek, közösségeknek, vállalkozóknak, magánembereknek a támogatását, önzetlen segítségét, felajánlását, amellyel a rendezvények sikeréhez hozzájárultak.

Számomra egyik legfontosabb az az esemény volt, amikor erkölcsi elismeréseket, díszokleveleket adhattam át augusztus 20-án, ahogy polgármesteri programomban is leírtam, kezdeményeztem, azon egyéneknek, közösségeknek, akik életútjukkal, munkásságukkal teljes mértékben rászolgáltak erre.

Új háziorvosunk, Dr. Benkő Andrásaugusztus 1-el munkába állt, a körzet orvosi ellátása, reméljük, hosszú távon megoldódott.

Megszerveztük a mozgásukban korlátozott betegek részére a helyben történő vérvételt, önkormányzati segítséggel.

Felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak szeptember 1-től azok a böhönyei fiatalok, akik nappali tagozaton folytatnak főiskolai, egyetemi tanulmányokat. A pályázatokat a polgármesternek címezve lehet eljuttatni.

Örömömre szolgált, hogy önkormányzatunk idén minden általános iskolás gyermeknek, füzetcsomaggal tudta segíteni a beiskolázását.

A gazdálkodó önkormányzatokkormányzati támogatása várható a jövőben.

A háztáji gazdálkodás segítését önkormányzatunk szívesen felvállalja, amennyiben ismét lennének jelentkezők munkaigényes bogyós gyümölcsök, gyógynövények, zöldségek termesztésére, gondolunk itt málna, feketeszeder, ribizli, bodza és egyéb gyógynövényekre, amelyeknek az átvételét is szeretnénk megszervezni, a majdani helybeni feldolgozás, pályázati támogatás reményében.

Tavasszal indítható „saját projekt” lenne, támogatottsága esetén ingyen növényvédő szerekkel, szaktanácsadással, málna és egyéb bogyós gyümölcstövekkel látnánk el az igénylőket.

Feldolgozóipart, „csomagolóházat” lehetne rá építeni helyben, amely egyben munkahelyteremtésre is alkalmas, a megyei fejlesztési tervhez kapcsolódóan.

A nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak és az érdeklődő, gazdálkodni akaróknak e lehetőséget nagyon fontosnak tartom ismertetni, véleményüket kérve, jelentkezésüket várva, számukra a kiegészítő bevételhez jutást tervezve.

Kiemelten támogatja az Agrárkamara alelnöke, Szabó Tamás úr is e kezdeményezést.

 

Szeretném tájékoztatni Önöket, arról is, hogy településünkön 2015. október 11-én választást kell tartanunk.

A mintegy 1 500 000 forint, azaz másfél millió forint, amibe a választás kerül és amely az önkormányzat költségvetéséből, azaz az Önök zsebéből vevődik el, mint közpénz, úgy vélem, más célra jobban felhasználható lett volna.

 

A közel másfél millió forint elegendő lehetett volna:

o      bölcsőde, vagy

o      egy térkő-gyártó „kisüzem” indítására, vagy

o      idősek otthona pályázati önerejére, elkezdésére, vagy

o      járdák javítására, utak építésére, rendbetételére, vagy

o      egy tűzoltó fecskendőhöz való hozzájárulásra, vagy

o      a ravatalozó, buszforduló részleges rendbetételére,

o      és kérem, Önök sorolják tovább.

 

 

Én úgy gondolom, hogy csak összefogással, békességgel, jó szándékkal, közös akarattal tehetünk együtt Böhönye jövőéért, e célért elkötelezetten válhatunk hiteles emberekké.

 

                                                              Tisztelettel: Zsoldos Márta Piroska

                                                                                      polgármester

 

 

Pályázatkereső

 

www.pafi.hu

Közadatkereső

Joomla template by ByJoomla.com